Treball en xarxa

En el nostres intervencions terapèutiques donem una gran importància al treball sistemàtic de col·laboració i complementació entre els diferents recursos locals del nostre àmbit territorial sempre que sigui possible.
Es tracta d’una metodologia de treball, un model basat en el aprenentatge dels coneixementes i experiència de l’altre, la informació compartida i el treball conjunt que permeteix obtenir la major qualitat de la intervenció amb la menor despesa de recursos (temporal, humans…). Aixi, a partir de l’intercanvi de experiències obtenim accions multiplicadores  facilitant una intervenció integral.

Difusió de les activitats que realitza l’associació

Per a l’Associació Pas a Pas, la difusió és un element bàsic. Els diferents models de intervenció assistits amb animals tenen una llarga trajectoria a països com els Estats Units o Alemanya per lo qual són més coneguts i accesibles per a la població doncs coneixen i disposen de més recursos i, així, tenen més facilitats per gaudir dels seus beneficis.
La adequada informació i la disponibilitat son dues característiques que qualsevol model terapèutic ha de complir, per això, pretenem que la població menorquina pugui arribar a conèixer aquesta alternativa i complementària teràpia i posar totes les facilitats possibles per a que puguin accedir a ella independement del seu nivell económic gràcies als nostres programes de igualtat d’oportunitats.
De la mateixa manera, a través de les diferents activitats de difusió que realitzem, volen transmetre al nostre poble els importants beneficis dels altres models d’intervenció que la associació du a terme, ja siguin de caire educatiu o dirigits a la orientació personal, ja sigui des de activitats de lleure, tallers o sessions de coaching.