Equinoteràpia

Programa d’estimulació per a persones amb o sense discapacitat o en risc d’exclusió social, utilitzant el cavall com a principal element de treball, animal que per les seves característiques permet crear una situació terapèutica que reporta grans beneficis en tots els aspectes que conformen el desenvolupament integral de les persones.

Tallers i activitats per a infants

Oferim la possibilitat d’apropar als infants el món del cavall aprofitant el seu valor catalitzador donant-los la possibilitat de viure experiències transformadores i integrals, respectuoses amb la seva individualitat.

Tallers i activitats per a adults

Pensades per a apropar el món dels cavalls i la natura, viure experiències vivencials dirigides a la millora i autoconeixement.

Igualtat d’oportunitats

El nostre equip posa tot el seu esforç per tal d’aconseguir que aquest model terapèutic arribi a tots els infants i els adults amb discapacitat, en risc d’exclusió social o en situació de inestabilitat familiar que ho necessitin independentment dels seus recursos económics.

Coaching amb cavalls

És un model de coaching totalment experiencial, basat en la interacció amb els cavalls. És un acompanyament a través de varies sessions en les que es treballen qüestions, preocupacions, bloquejos i preguntes dels clients. És un procés de creixement personal, presa de consciència i canvi.

Treball en xarxa i difusió

En el nostres intervencions terapèutiques donem una gran importància a la col·laboració i complementació entre els diferents recursos locals del nostre àmbit territorial. Per altra banda, per a l’Associació Pas a Pas, la difusió és un element bàsic que permet que més persones es puguin beneficiar de les intervencions assitides amb cavalls.